VIETA
0912 622 888
0948 229 955
Cổng xếp Phú Cát
Tư vấn bán hàng
0912 622 888 - 0948 229 955
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Phòng kinh doanhPhòng kinh doanh0948 229 955
  • Phòng kế toánPhòng kế toán0383 654 694
  • Phòng tư vấn sản phẩmPhòng tư vấn sản phẩm0912 622 888/ 0948 229 955
  • Phòng Thiết kế - kỹ thuật sản xuấtPhòng Thiết kế - kỹ thuật sản xuất0912 622 888

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM NẮP HỐ GA SONG CHẮN RÁC

Theo yêu cầu một số khách hàng, một số nắp hố ga, song chẳn rác, nắp bể cáp phải được thử nghiệm tải trọng. Phòng TNCT – Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng sẽ thử nghiệm sản phẩm bằng quy trình và máy móc chuyên dụng

CHỨNG NHẬN THỬ TẢI NẮP THĂM THU GANG

chứng nhận thử tải nắp thăm thu gang

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chứng chỉ chất lượng sản phẩm

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG BS-EN 124-1:2015

Chứng chỉ chất lượng sản phẩm kinh doanh theo tiêu chuẩn BS EN 124

CHỨNG NHẬN THỬ TẢI NẮP BỂ CÁP

Chứng nhận thử tải nắp bể cáp Việt Á