Category Archives: Dự án

Hố ga đúc sẵn cho công trình thoát nước đô thị

Để lắp đặt cống thoát nước cho đô thị công nhân vất vả đào lắp đặt cống và xây dựng hố ga tại chỗ để kịp có cống thoát nước, giải quyết tình trạng ngập nước, ngập úng khu dân xư khi xảy ra mưa lũ. Hiện nay với hố ga đúc sẵn có đầy […]

Phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường

Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề môi trường khi ngày càng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, việc phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Số liệu thống kê cho […]

Dự án Khu đô thị Ecopark Hà Nội

Thoát nước và xử lý nước thải, Lạng Sơn Nhà tài trợ đã chấp thuận tư cách nhà thầu Ngày 26/1/2018, Công ty CP Bơm Châu Âu đã có văn bản kiến nghị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 Xây dựng NMXLNT và các trạm bơm tại tỉnh Lạng Sơn […]

Dự án Trạm xe bus Khuất Duy Tiến, Hà Đông

Nhà tài trợ đã chấp thuận tư cách nhà thầu Ngày 26/1/2018, Công ty CP Bơm Châu Âu đã có văn bản kiến nghị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 Xây dựng NMXLNT và các trạm bơm tại tỉnh Lạng Sơn thuộc Tiểu dự án Hệ thống thoát nước và […]

Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án Mỹ Tho

Nhà tài trợ đã chấp thuận tư cách nhà thầu Ngày 26/1/2018, Công ty CP Bơm Châu Âu đã có văn bản kiến nghị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 Xây dựng NMXLNT và các trạm bơm tại tỉnh Lạng Sơn thuộc Tiểu dự án Hệ thống thoát nước và […]

Thoát nước và xử lý nước thải, Lạng Sơn

Nhà tài trợ đã chấp thuận tư cách nhà thầu Ngày 26/1/2018, Công ty CP Bơm Châu Âu đã có văn bản kiến nghị đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 Xây dựng NMXLNT và các trạm bơm tại tỉnh Lạng Sơn thuộc Tiểu dự án Hệ thống thoát nước và […]

Hotline: 0948 229955

TRANH GAO VIET-GIFT