VIETA
0912 622 888
0948 229 955
Cổng xếp Phú Cát
Tư vấn bán hàng
0912 622 888 - 0948 229 955
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Phòng kinh doanhPhòng kinh doanh0948 229 955
  • Phòng kế toánPhòng kế toán035 928 4893
  • Phòng tư vấn sản phẩmPhòng tư vấn sản phẩm0912 622 888/ 0948 229 955
  • Phòng Thiết kế - kỹ thuật sản xuấtPhòng Thiết kế - kỹ thuật sản xuất0912 622 888

Chính sách bảo mật thông tin

Việt Á không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho 1 bên khác ngoài mục tiêu duy nhất tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng nắp hố ga, song chắn rác của công ty.